Warunki świadczenia usług

PRZEGLĄD
 
Akumulatory (obsługiwane wspólnie przez THISS TECHNOLOGY CO., LTD i UAB Juanongas) oferują tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie internetowej dla użytkownika, pod warunkiem że akceptujesz wszystkie warunki, wytyczne i wskazówki wymienione tutaj.
 
Jeśli odwiedzicie naszą stronę internetową i kupicie od nas, weźcie udział w naszej "służbie" i zgodzicie się by ć związani następującymi warunkami (Warunki korzystania, warunki),w tym te dodatkowe warunki i wytyczne, o których tam mowa i/lub dostępne za pomocą hiperlinku.Niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, handlowcami i/lub uczestnikami treści.
 
Przed wejściem na naszą stronę internetową lub skorzystaniem z niej należy uważnie przeczytać niniejsze warunki użytkowania.Korzystając z części strony internetowej lub korzystając z niej, zgadzasz się na niniejsze warunki użytkowania.Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z usług.Jeśli niniejsze Warunki Korzystania są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków Korzystania.
 
Wszystkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącej działalności podlegają również warunkom użytkowania.Na tej stronie można obejrzeć najnowszą wersję Warunków Użycia w każdej chwili.Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia części niniejszych Warunków Korzystania poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej.Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian.Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po opublikowaniu zmian uznaje się za akceptację tych zmian.
 
 
SEKCJA 1 SZCZEGÓŁOWE STOSUNKI ONLINE
 
Przyjmując niniejsze warunki użytkowania, oświadczasz, że:że osiągnęłaś przynajmniej wiek większości w swoim państwie lub prowincji zamieszkania lub osiągnęłaś wiek większości w swoim państwie lub prowincji zamieszkania oraz że wyraziłaś zgodę na korzystanie z tej strony przez jedną z nieletnich.
Użytkownik nie może używać naszych produktów do nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też nie może naruszać prawa w swojej jurysdykcji podczas korzystania z usługi (w tym, ale nie ogranicza się do praw autorskich).
Nie mogą przekazywać robaków, wirusów ani niszczycielskich kodów.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z warunków skutkuje natychmiastowym zaprzestaniem wykonywania usług.
 
SEKCJA 2 WARUNKI OGÓLNE
 
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi w dowolnym czasie z dowolnego powodu.
Użytkownik rozumie, że treść (bez informacji karty kredytowej) może być przekazywana bez szyfrowania i obejmuje (a) transfery przez różne sieci; oraz (b) zmiany dostosowujące się do wymagań technicznych sieci lub urządzeń łączących.Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przekazywania przez sieci.
Użytkownik zgadza się nie powielać, powielać, kopiować, sprzedawać żadnej części us ługi, korzystać z usługi lub dostępu do usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której usługa jest świadczona bez wyraźnej pisemnej zgody od nas,do odsprzedaży lub użytkowania.
Nagłówki stosowane w niniejszym Porozumieniu służą wyłącznie uproszczeniu i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na te warunki.
 
 
ROZDZIAŁ 3 ZMIANY USŁUGI I CEN
 
Ceny naszych produktów można zmienić bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia usług (lub ich części lub zawartości) w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa lub osób trzecich za zmiany, zmiany cen, zawieszenia lub zakończenie usługi.
 
SEKCJA 4- PRODUKTY LUB USŁUGI
 
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne online wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej.Produkty te lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i mogą być zwracane lub wymieniane wyłącznie zgodnie z naszymi warunkami powrotu.
Staraliśmy się jak najlepiej pokazać barwy i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie.Nie możemy zagwarantować poprawności wyświetlania koloru monitora komputerowego.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji.Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach.Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług.Wszystkie opisy produktów lub ceny mogą być zmieniane w dowolnym momencie, według Państwa uznania, bez wcześniejszego powiadomienia.Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z produktów w każdej chwili.Wszelkie oferty dotyczące produktów lub usług na tej stronie internetowej są nieważne, jeśli są one zabronione.
Nie gwarantujemy, że jakość produktów, usług, informacji lub innych materiałów, które zakupiliście lub otrzymaliście, spełni Państwa oczekiwania lub że błędy w obsłudze zostaną skorygowane.
 
SEKCJA 5: ORGAN SPRAWOZDAWCZOŚCI I INFORMACJE ZAWARTE
 
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy złożenia zamówienia u nas.Możemy, według naszego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie.Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia z tego samego rachunku klienta, karty kredytowej lub zlecenia z tą samą fakturą lub adresem dostawy.Jeśli zmienimy lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować skontaktować się z Tobą, kontaktując się z adresem e-mail i/lub numerem rachunku wskazanym w momencie zamówienia.Zastrzegamy sobie prawo do ograniczania lub zakazywania zamówień wydawanych według naszego wyłącznego uznania przez dealerów, sprzedawców lub dealerów.
 
Użytkownik wyraża zgodę na dostarczanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie wszystkich zakupów dokonanych w naszym przedsiębiorstwie.Użytkownik zgadza się na aktualizację konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numery kart kredytowych i daty ważności, tak szybko jak to możliwe, abyśmy mogli zamknąć transakcje i skontaktować się z panem w razie potrzeby.
 
Więcej informacji można znaleźć w naszych warunkach.
 
DZIAŁANIE 6- OPCJONALNE
 
Możemy zaoferować dostęp do narzędzi osób trzecich, których nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani nie wprowadzamy.
Uznają oni i zgadzają się, że udzielamy dostępu do takich narzędzi "jakie są" i "jak dostępne" bez gwarancji, zapewnień lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiejkolwiek zgody.Nie ponosimy odpowiedzialności za lub w związku z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi osób trzecich.
Korzystanie z opcjonalnych narzędzi oferowanych na stronie internetowej jest na własne ryzyko i według własnego uznania.Należy upewnić się, że są Państwo zaznajomieni z warunkami, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednie podmioty trzecie.
Możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym publikację nowych narzędzi i zasobów).Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom użytkowania.
 
SEKCJA 7- LINKI Z STRON TRZECICH
 
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne w ramach naszych usług mogą zawierać materiały od osób trzecich.
Linki od dostawców zewnętrznych na tej stronie internetowej mogą być przekazywane do stron trzecich, które nie są z nami powiązane.Nie jesteśmy odpowiedzialni za testowanie lub ocenę treści lub dokładności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony trzecie lub za inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji związanych z witrynami stron trzecich.Proszę dokładnie przejrzeć zasady i praktyki strony trzeciej i upewnić się, że je rozumiesz przed dokonaniem transakcji.Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów osób trzecich są kierowane do osób trzecich.
 
SEKCJA 8: UWAGI UŻYTKOWNIKÓW, FEEDBACK I INNE INSTYTUCJE
 
Jeśli wysyłasz pewne zgłoszenia (np. konkurencyjne) lub bez pytania, wysyłasz kreatywne pomysły, sugestie, plany lub inne materiały, czy to online, e-mail, pocztą czy w inny sposób (podsumowując "komentarze"), zgadzasz się, że myMożesz je przesła ć do nas, edytować, kopiować, publikować, rozprowadzać, tłumaczyć i używać na nośniku w dowolnym czasie bez ograniczeń.Nie jesteśmy i nie jesteśmy zobowiązani (1) do traktowania uwag poufnie; 2) do zapłaty odszkodowania za jakiekolwiek uwagi; lub (3) do udzielenia odpowiedzi na uwagi.
Nie możemy jednak być zobowiązani do monitorowania, edycji lub usuwania treści, które według naszego wyłącznego uznania są nielegalne, obraźliwe, grożące, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne,nieprzyzwoite lub w inny sposób sprzeciwiane lub naruszane własności intelektualnej Strony lub niniejszych Warunków Korzystania.
Użytkownik zgadza się, że Państwa uwagi nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, ochrony danych, osobistych lub innych praw osobistych lub własności.Użytkownik ponadto zgadza się, że jego uwagi nie zawierają żadnych oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów ani nie zawierają wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie usługi lub jakiejkolwiek innej powiązanej ze sobą strony internetowej.Nie wolno używać złego adresu e-mail, podszywać się pod siebie lub wprowadzać w błąd nas lub osób trzecich w jakikolwiek inny sposób w odniesieniu do pochodzenia komentarzy.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje uwagi i ich poprawność.Nie ponosimy odpowiedzialności ani odpowiedzialności za uwagi publikowane przez Państwa lub osoby trzecie.
 
SEKCJA 9- INFORMACJE OSOBOWE
 
Państwa przekazywanie danych osobowych przez sklep podlega naszej polityce prywatności.Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.
 
SEKCJA 10: RÓŻNE, NIEWŁADZE I WYŁĄCZENIA
 
Czasami informacje na naszej stronie internetowej lub w serwisie zawierają typografie, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasu tranzytu i dostępności.Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do modyfikowania lub aktualizowania informacji lub anulowania zleceń, jeśli informacje na temat usługi lub powiązanej strony internetowej są niedokładne w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia (nawet po wysłaniu zamówienia)...
Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, modyfikowania lub określania informacji w serwisie lub na powiązanych stronach internetowych, w tym, ale nie ograniczamy się do informacji cenowych, chyba że wymaga tego prawo.Nie należy stosować określonego daty aktualizacji lub aktualizacji stosowanej w usłudze lub na powiązanej ze sobą stronie internetowej w celu wskazania, że wszystkie informacje zawarte w usłudze lub na powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.
 
SEKCJA 11: Zakazane zastosowania
 
Oprócz innych zakazów ustanowionych w Warunkach Korzystania z Serwisu lub jego treści, zabrania się Państwu korzystania z Serwisu lub jego treści: a) w niezgodnym z prawem celu; b) zwracania się do innych o wykonywanie lub udział w bezprawnych czynnościach; c) przeciwko przepisom międzynarodowym, federalnym, prowincjonalnym lub państwowym,d) naruszanie lub naruszanie naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych; e) nękanie, nadużycie, zniewaga, szkody, zniesławienie, zniesławienie, degradację, zastraszanie lub dyskryminację ze względu na płe ć;zapewnienie orientacji seksualnej, religii, etniczności, rasy, wieku, pochodzenia krajowego lub niepełnosprawności; f) informacji fałszywych lub wprowadzających w błąd; g) wysyłania lub przekazywania wirusów lub innych rodzajów kodu szkodliwego, które są lub mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane;które zakłócają funkcjonalność lub funkcjonowanie usługi lub związanej z nią strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) spam, phishing, pharm, pretekst, pająk, pełzanie lub zadrapanie; (j) do celów obscenicznych lub niemoralnych;lub k) osłabienie lub obejście zabezpieczeń usługi lub związanej z nią strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu.Zastrzegamy sobie prawo do przerwania korzystania z usługi lub powiązanej ze sobą strony internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.
 
SEKCJA 12: OGRANICZENIE; OGRANICZENIE

Nie gwarantujemy, nie reprezentujemy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie ciągłe, terminowe, bezpieczne lub bezbłędne.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można osiągnąć przy użyciu usługi są prawidłowe lub wiarygodne.
Użytkownik zgadza się, że możemy usunąć usługę od czasu do czasu na czas nieokreślony lub zakończyć usługę w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
Użytkownik wyraźnie zgadza się, że jego wykorzystanie lub niezdolność do korzystania z usługi jest na własne ryzyko.Usługa oraz wszystkie produkty i us ługi świadczone Państwu za pośrednictwem usługi są (o ile nie jest to wyraźnie wskazane przez nas) i "dostępne" dla Państwa użytku, bez wyraźnego lub wyraźnego zapewnienia, gwarancji lub stanu jakiegokolwiek rodzaju.w tym bezwarunkowa gwarancja lub warunek zbywalności, jakość handlowa, przydatność do określonego celu, trwałość, tytuł i brak naruszenia.
W żadnym wypadku baterie, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, przedsiębiorstwa powiązane, przedstawiciele, wykonawcy, praktykanci, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne lub specjalne szkodyRodzaj, w tym, bez ograniczeń, utracone zarobki, utracone dochody, utracone oszczędności, utrata danych, koszty odzyskiwania lub podobne szkody, czy to w drodze umowy, aktu bezprawnego (w tym zaniedbania), niewiarygodne lub w inny sposób spowodowaneKorzystanie z usługi lub produktów zakupionych za pośrednictwem usługi, lub innych roszczeń w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem z usługi lub produktu, w tym, ale nie ogranicza się do błędów lub pominięć
 
SEKCJA 13: DEKLARACJA SZKODY
 
Zgadzają się na wyłączenie baterii i naszych spółek dominujących, spółek zależnych, podmiotów zależnych, partnerów, wyższych pracowników, dyrektorów, przedstawicieli, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników ze wszystkich roszczeń lub roszczeń,do obrony i utrzymania nieszkodliwości.w tym uzasadnione koszty prawne ponoszone przez osoby trzecie na podstawie lub na podstawie naruszenia niniejszych Warunków Użycia lub dokumentów, które rejestrują w drodze odniesienia lub naruszenia praw lub praw osób trzecich.
 
SEKCJA 14: SEWERABILNOŚĆ
 
W przypadku gdy przepis niniejszych Warunków Użycia uznaje się za niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, przepis ten jest jednak wykonalny w zakresie, w jakim jest to prawnie dopuszczalne, a część niewykonalna uznaje się za usługę oddzieloną od niniejszych Warunków Użycia, stwierdzenie to nie wpływa na ważność:i wykonalności innych pozostałych postanowień.
 
SEKCJA 15- WNIOSKI
 
Zobowiązania i obowiązki stron wynikające przed terminem wypowiedzenia mają nadal zastosowanie do wszystkich celów, nawet po zakończeniu niniejszego Traktatu.
Niniejsze warunki użytkowania mają zastosowanie do chwili, gdy Użytkownik lub my zakończymy.Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć niniejsze warunki użytkowania poprzez poinformowanie nas, że nie chce już korzystać z naszych us ług lub jeśli zaprzestaje korzystania z naszej strony internetowej.
Jeżeli, według naszego wyłącznego uznania, narusza pan jakiekolwiek postanowienia lub postanowienia niniejszych Warunków Korzystania, lub jeśli podejrzewamy, że nie zastosował się pan do nich,możemy również wypowiedzieć tę umowę w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i nadal ponosisz odpowiedzialność za wszelkie kwoty należne do daty wypowiedzenia umowy i (lub) w związku z tym możesz odmówić Ci dostępu do naszych usług (lub ich części).
 
SEKCJA 16- WNIOSKI OGÓLNE
 
Brak przez nas wykonania lub wyegzekwowania prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Korzystania nie stanowi odstąpienia od tego prawa lub tego przepisu.
Niniejsze Warunki Korzystania oraz wszelkie wytyczne lub zasady działania publikowane przez nas na tej stronie internetowej lub w odniesieniu do us ługi stanowią całą umowę i porozumienie między nami i regulują Państwa korzystanie z usługi.Wymieniają wszystkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, komunikaty i propozycje, zarówno ustne, jak i pisemne, między nami (w tym, ale nie ograniczają się do wcześniejszych wersji Warunków Użycia).
Niepewność w interpretacji niniejszych Warunków Korzystania nie jest interpretowana przeciwko stronie redakcyjnej.
 
SEKCJA 17- ZASTOSOWE PRAWO
 
Te warunki użytkowania oraz wszystkie oddzielne umowy, na mocy których oferujemy Państwu usługi, podlegają prawom litewskim.
 
ROZDZIAŁ 18 ZMIANY W WARUNKACH USŁUG
 
Na tej stronie można obejrzeć najnowszą wersję Warunków Użycia w każdej chwili.
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia części niniejszych Warunków Korzystania według naszego uznania poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej.Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian.Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub usługi po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach Użycia uznaje się za akceptację tych zmian.
 
SEKCJA 19 INFORMACJE KONTAKTOWE
 
Pytania dotyczące warunków korzystania prosimy o przesłanie doinfo@dasbatteries.com

Nazwa firmy:

THISS TECHNOLOGIA CO., LTD.

Centrala:

601, nr. 224, Juling Old Village, Jutang Community, Fucheng Street, Longhua District, ShenzhenChiny